~

Moje fotografie

~

Fotografie musí vyvolávat pocity ale je na divákovi jaké to budou.

Většinu fotografií mám nepojmenovaných - působit mají obrazem, ne textem.

Emoce jsou důležitější nežli estetika, přesto mne však vizuálno občas svede.

Je druhořadé jak byla fotografie vytvořena, diváka nezajímá fotografovo nářadí.

P. S.
Je dobré aspirovat na nějaký ideál i když se to nemusí nutně dařit.